Monthly Archive: April 2017

स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत्। स्वाध्याययोगसंयुक्त्या परमात्मा पर्काशते॥ svādhyāyād yogamāsīta yogāt svādhyāyamāmanet। svādhyāyayogasamyuktyā paramātmā prakāśate॥ After svādhyāya (study) one should practice Yoga (meditation). After Yoga one should practice Svādhyāya. Through perfection in Yoga and svādhyāya the supreme … Read More »